LOVE OG REGLEMENTER

Grundlaget for Judo Danmarks aktiviteter er udtryk i love og reglementer. Ændringer til love og reglementer besluttes på Judo Danmarks Årsmøde. Lovene og reglementerne beskriver reglerne for, hvordan Judo Danmark udfører sine aktiviteter. Herunder eksempelvis hvordan bestyrelsen arbejder, hvilke regler stævnerne afvikles efter samt reglerne for gradueringer. Det samlede sæt af love og reglementer finder du her: