KALENDER

Klubarrangementer

Her vil du finde information omkring åbne arrangementer, som klubberne selv organiserer og, gerne vil reklamere for igennem Judo Danmark.

Eksempelvis:

  • Stævner
  • Sociale arrangementer
  • Fællestræninger
  • Jubilæer og receptioner

Maksimum 2 personer fra hver klub, vil kunne få adgang.

Judo Danmark Arrangementer

Her vil du kunne finde information omkring arrangementer organiseret af Judo Danmark:

Eksempelvis:

  • Dommerseminarer
  • Kata- og gradueringskurser
  • Nationalgradueringer
  • Netværksmøder
  • Årsmøder
  • Repræsentantskabsmøder DJU