UDVIKLINGSKONSULENTEN

Udviklingskonsulent

Karina Sørensen

Mobil: +45 23102922Mail: karina@dju.dk

Hvad kan udviklingskonsulenten hjælpe med?

Konsulenten kan f.eks. bruges til:

  • At bidrage med sparring, nye input og ideer til nye aktiviteter
  • Sparring ifm. med etablering af forældreråd, ungeudvalg, sociale arrangementer m.v.
  • At kontakte og hjælpe med koordinering med skoler, SFO’er og andre institutioner
  • At udvikle og implementere initiativer, der hæver aktivitetsniveauet i klubben
  • At hjælpe klubben med bl.a. udarbejdelse af vision, målsætninger og handlingsplaner indenfor ledelse og organisering
  • At svare på spørgsmål til den daglige drift, skat, moms, folkeoplysningsloven, forsikringer m.v.
  • At formidle succeshistorier og best practice DJUs klubber imellem
  • At være bindeled mellem klubber og DJUs bestyrelse og udvalg
  • At give idéer til hvordan I får skaffet og fastholde medlemmer
  • Og meget andet……


Kontakt mig for et gratis klubbesøg

Har din klub behov og ønsker et klubbesøg, så kontakt mig endelig!


For at få besøg skal du/I blot sikre at klubledelse har godkendt besøget og forsøge at afdække/beskrive formålet med besøget.