TALENT- /ELITE STRATEGI

I Judo Danmark har strategien siden 2017 haft to hovedspor, som løber parallelt med hinanden og påvirker hinanden på en positiv måde:

1.         Arbejdet med at komme fra klub til Talent/Elite

2.         OL-kvalifikation for vores topatleter

Vores mål er at styrke de centrale udviklingsmiljøer i Danmark, udvikle træningskulturen blandt danske judokæmpere og forbedre kvaliteten af træningen blandt talenterne i dansk judo for at sikre en forsvarlig udvikling af atleter fra fødekæde til verdensklasseatleter og en bedre fastholdelse af talenterne. 

Det er vigtigt at have et miljø for udøverne, der gør det muligt for dem at kunne opnå deres potentiale. Det skal være muligt for en dansk judokæmper at opnå det højeste internationale niveau.

Dette dokument har til formål at belyse Talent/elite arbejdet i Judo Danmark. Hvordan de enkelte elementer er tænkt,hvilke områder vi arbejder på, og hvem vi arbejder sammen med, klubber, regioner, uddannelser, kommuner.

Samtidig er hensigten at alle klubber gennem dette dokument kan indhente information om, hvordan dygtige og flittige unge udøvere kan hjælpes videre ind i Judo Danmarks talentarbejde.

Dokumentet er opbygget over, hvad der bliver gjort og hvordan de enkelte projekter foregår, samt hvordan vi evaluerer på vores interventioner.