ATK MATERIALE

Det Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK) er et redskab til bl.a. judotrænere til at implementere den nødvendige variation og progression i træningen under hensyn til børnenes biologiske udvikling. Det aldersrelaterede træningskoncept er ikke ”kun” et redskab til at udvikle judoudøvere, men i høj grad også et fastholdelses-, skadesforebyggelses- og træningsplanlægningsredskab. Dvs. ATK er ikke kun målrettet judoeliten. Materialet kan også bruges til judobredde og -motionister.

Judo Danmarks ATK-bog er blevet til i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Udover DIF, har fire forbund, Dansk Taekwondo Forbund, Danmarks Bokse-Union, Dansk Fægte-Forbund og Judo Danmark, samarbejdet om projektet. Forbundene har tilsammen fået skabt en ATK, hvor man har brugt hinandens viden.

Judo Danmark har desuden lavet inspirationsvideoer for alderstrinnene: U7, U9, U11, U13, U15, U18, U19 og U21.

ATK materiale

Download · Højtopløselig udgave

Download · Lavtopløselig udgave

Inspirationsvideoer

Inspirationsvideoer for følgende aldersgrupper: U7, U9, U11, U13, U15, U18, U19 og U21.