SKOLEJUDO

Fordele ved skolejudo?

En motivation for klubben er, at sporten bliver mere synlig i lokalområdet, hvilket øger chancen for flere medlemmer i klubberne. Dvs.

 • Øget eksponering af klubben og udbredelse af kendskabet til judo i lokalområdet

 • Samarbejde med lokalområdet

 • Adgang til potentielle nye medlemmer

 • Øget motivation og erfaring blandt klubbens trænere

 • Give børnene mulighed for indsigt i judo.

 • God omtale af judo i kommunerne.

Forventninger til klubberne

Klubberne sørger for:

 • Koordinering med Judo Danmark om forløbet m.v.

 • Intern afklaring omkring projektet, og de resurser klubben råder over.

 • Instruktører, som underviser på skolen.

 • Feedback/evaluering til Judo Danmark under og efter endt forløb.

 • At forløbet varer minimum 4 uger.

Forventninger til Judo Danmark

Judo Danmark sørger for:

 • At stille judogier til rådighed for elever i indskolingen 0-3 klasse.

 • At stille puzzlemåtter til rådighed.

 • Gratis judogi til hovedinstruktøren.

 • At hjælpe med kommunikationen til skolen, koordinering ml. instruktør og skolerne samt koordinering af judogier og måtter, hvis klubben ønsker dette.

 • At få feedback/evaluering fra skolen.

Judo i Skolen koncept

Judo Danmark har udarbejdet undervisningsmateriale til Judo i Skolen. Det er idrætsspecifik opkvalificerende uddannelse, der henvender sig til lærere og pædagoger.

Konceptet dækker over 4 træningssessioner målrettet både yngre og ældre elever.

Du kan læse mere om konceptet her.

Fit First koncept

Judo Danmark været med i et nyt skolekoncept, FIT FIRST 10. FIT FIRST 10 er et koncept med højintens og involverende idrætsaktiviteter fra 10 idrætsgrene, der primært henvender sig til indskolingen 0-3 klasse.

Syddansk Universitet (SDU), Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammen med 10 specialforbund, herunder Judo Danmark, har indgået et stærkt partnerskab og udviklet et unikt koncept, hvor viden og erfaring med forskning, undervisning, læring og aktivitetsudvikling indenfor idræt går hånd i hånd.

Øvelser til undervisningsforløb:

Øvelserne skal:

1. være á 40 minutters varighed og skal kunne bruges i idræt samt andre bevægelsestimer

2. tilrettelægges så der er tre lektioner pr uge

3. tilrettelægges så der opnås perioder med høj puls i alle lektioner

4. være for alle elever uanset køn, kultur og evner

5. være tilpasset indskolingsbørn

6. kunne bruges i det danske skolesystem

7. opfylde faglige krav i idræt for indskolingen

8. udarbejdes så alle undervisere, uanset fag, kan undervise i dem

9. være sundhedsorienterede, involverende, sjove og med høj puls

10. give mulighed for, at eleverne, ved deltagelse, opnår en positiv sundhedsgavnlig effekt

Du kan læse mere om konceptet her.

Hvorfor er Fit First godt for børn?

Bevægelsesmæssigt har judo nogle særlige potentialer:

 • Judo vil utvivlsomt kunne motivere mange børn i skolen, fordi det er en aktivitet der appellerer til børns fascination af kamp og konkurrence. Man kan også forholdsvis let inddrage dramatiske elementer i lektionen, eksempelvis: Kungfu Panda, Samuraier, osv.

 • Judo udfordrer i høj grad det vestibulære system og balancesansen. Judo handler i høj grad om at få makkeren til at miste balancen, samtidig med at man selv bibeholder balancen. Det styrker balancen.

 • I god aldersrelateret judo-undervisning er der passende belastninger og stød mod skelettet. Judo er i den grad en vægtbærende idræt. Man bærer ikke bare selv sig, men man bærer også makkeren. Det styrker knogletætheden.

 • Judo er bevægelsesmæssigt set alsidig og kompleks på den gode måde, idet man både kravler, går, springer, kaster, ligger, falder, trækker, skubber osv. Ligesom gymnastik, udvikler judo børnenes grundmotorik, der er en vigtig forudsætning for at lære nye bevægelser og dygtiggøre sig. Motoriske færdigheder er gavnlige for kognition og præstation i skolen.

 • Det er ikke en ulempe at veje for meget i judo. Vægt er en fordel i mange af øvelserne og kampene. Man kan som underviser vælge øvelser, hvor høj vægt er en fordel. Dette er godt for de overvægtige elever, der ofte falder fra og kan være svære at motivere til at arbejde intenst.

 • Sidst, men bestemt ikke mindst, så er judo særlig rig på højintense træningselementer. Det er godt, for forskning viser, at det sundhedsmæssigt desværre ikke er nok, at børn lunter en tur rundt om skolen i et bevægelsesbånd, går eller cykler en tur i moderat tempo (Larsen, N. J.; Knustrup, P.; Wedderkopp, N., 2018). Højintens træning giver nogle særlige positive træningseffekter i forhold til hjertekredsløbs-fitness, muskelskelet-fitness, stofskifte og hjernens udvikling.

IJF

Det Internationale Judoforbund (IJF), har lavet en skolejudoportal. Her kan du finde forskellige værktøjer som plakater, diplomer, inspiration til øvelser, skabeloner etc.

Portalen kan findes her.

Når man er oprettet som bruger, vil der være adgang til en "Toolkit" på portalen. Man kan vælge Danmark som land og under "Tool kit", skal man huske at vælge sprog igen, hvis man vil have materialet på Dansk.

Kontakt Judo Danmarks Breddechef, Morten Wiberg, på breddechef@judo.dk, hvis du vil vide mere.