1943-2010

Judo i Danmark 1943-2010

Judo i Danmark startede op under krigen i 1943, som træning af modstandsbevægelsen.

Den første rigtige klub blev oprettet af Knud Janson i København, næsten samtidig blev der oprettet klubber i Fredericia og Esbjerg.

1. maj 1948 bliver Dansk Judo Union stiftet, men allerede i 1952 bliver den delt i to foreninger bl.a. på grund af uenighed omkring hvilken type judo man ville lave Dansk judo union valgte Kodokan judo som resten af verden. Den anden forening kaldte sig Dansk Judo Sports Forbund, og var mere jiu-jitsu orienteret.

I 1972 bliver Dansk Judo Union optaget i Danmarks Idræts Forbund og anerkendes dermed også som idrætsgren i Danmark.

I tiden herefter opstod der mange nye klubber, og der var stor medlemsfremgang. Dansk judo har aldrig gjort sig rigtig gældende på den internationale scene, men i forhold til hvor få, der dyrker judo i Danmark, har vi opnået nogle pæne resultater.

Vi har haft deltagere med til OL i 1984 & 1988. henholsvis Carsten Jensen & Tommy Mortensen.

Den første Kodokan gradueret til 1 dan var Vilhelm Grøntved fra JK 52 Kbh, han opnåede sin grad i 1953 .De højst graduerede i Danmark har 6 Dan.

Der er blevet hentet trænere til landet, typisk i sommerlejre, hvor man kan nævne Kenshiro Abe, Michel Brousse, Colin McIver samt mange andre dygtige udenlandske Judofolk. I de senere år har det været Tokai Universitetet i Japan, som har været den store inspirationskilde.

10 gange har vi afviklet Matsumae cup. I 1999 afviklede vi det største ungdoms judostævne i Danmark til dato, ungdoms OL i Esbjerg.


I 2007 afholdt vi for første gang et EJU world cup i Vejen for kvinder, med stor succes.

Medlemstallene har svinget noget, men toppede i slutningen af halvfjerdserne og i starten af firserne.

Nu er der 80 klubber og 5.600 medlemmer under Dansk Judo Union som også tæller ju-jutsu og jiu-jitsu. I 1999 fik unionen nyt navn og kom til at hedde Dansk judo og ju-jitsu union.