SAFE FALL

Sne og glatte veje kan skabe farlige situationer

I Safe Fall arbejder vi vha. faldteknik med at gøre farlige situationer mindre farlige. I videoen herunder kan du få et par tips.

Vi tilpasser vores kurser alt efter om I er en skoleklasse eller et firma, som har brug for at få bedre kontrol over snublefald.


Undgå skader ved uundgåelige snublefald

Hvorfor?

Faldulykker blandt danske børn er hvert år årsag til:

 • 2.600 hospitalsindlæggelser

 • 64.000 skadestuebesøg

 • 25.000 hjernerystelser

 • 5 -15 % får langvarige følger nogle med blodansamlinger i hjernen

Erhverv:

 • Hver 5 arbejdsulykke skyldes fald

 • Hver 4. langtidssygemelding blandt undervisere/pædagoger

Ude i verden · World Health Organization

(WHO) har sat fokus på fald og udtaler at fald er den andenstørste årsag til alvorlige skader og dødsfald, over 600.000 mennesker i verden mister hvert år livet pga. fald. Det er især de ældre som har problemer med faldet, men ser man på folkeskolebørn viser det, at 26 % af faldulykkerne ser i skoleregi.

Vi ved hvordan?

Vi tilbyder kurser og events for:

 • Erhvervslivet

 • Skole og fritid samt Idrætsverdenen


Fold ud og læs mere...


Metode:

 • at reducere konsekvensen af snuble- og faldskader, der opstår såvel i idræt som ved anden aktivitet gennem judoinspireret faldteknik og samtidig

Hvem er vi:

 • En styrergruppe bestående af:

 • En forskningsadjunkt, en idrætslæge, en idrætslærer 2 kandidatstuderende, en sekretær og DJU´s udviklingskonsulent

Ide´:

WHO udpegede faldulykker som et fokuspunkt i 2017. Universitetet i Sevilla tog sammen med det europæiske judoforbund initiativ til at lave et fælles europæisk projekt omkring faldskader samt uddannelse af faldundervisere.

I Danmark ønsker at vores kompetencer i faldteknik udbredes til hele befolkningen med henblikanvendes til at forebygge faldskader.

Samtidig med at vi udbyder diverse kurser, ønsker vi at få lavet en faldteknikuddannelse, som skal tilbydes på seminarier og idrætsuniversiteter. Faldteknikuddannelsen tænkes udbudt på samme vilkår som svømmelæreuddannelsen.

På sigt arbejder vi på at få faldteknik integreret i folkeskolens idrætsundervisning. Vi tror det er med fald som med cykling og svømning – har du en gang lært det, glemmer du det ikke helt.

Data:

Ulykkesanalysegruppen OUH (læs mere HER) bl.a.

 • Alvorlighed af skader efter faldulykker fordelt på skadested

 • Effect of the Safefall Programe on Child: Castillo-Andrés Ó. D., Toronjo-Hornillo, Campos-Mesa, Bernier, & Sánchez, 2018)

 • Undersøgelse af baglæns fald og sammenhæng med balance: Buch M, Carlsen H Bachelorprojekt, OUH 2018

Kontakt os for kurser og events på: safefall@judo.dk eller mobil 2082 3808

Link til artikler (klik på logoet)