STØTTEMULIGHEDER

Der er flere støttemuligheder, som din klub kan få glæder af. Herunder har vi forsøgt at skabe et overblik for dig.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) yder en række støttemuligheder til foreningslivet. Du finder link til alle puljerne her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Herunder er en kort beskrivelse af DIFs puljer.

  • DIFs & DGI’s Foreningspulje

DIF & DGI’s foreningspulje støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet.

  • Toms Guldpulje

Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan både være gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter.

  • DIF og ALWAYS #LikeAGirlCamp

Giv teenagepiger en unik oplevelse med idræt og ansøg om en DIF og Always #LikeAGirl Camp - og motiver endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten.

  • DIF'S støttemuligheder

DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

  • Idræt for alle børn

Puljen "Idræt for alle børn" har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt.

Fonde og legater

Der mange penge at hente hos fonde og i legater. Også for idrætsforeninger.

I Legatbogen er der mere end 100 tilskudsmuligheder for idrætsforeninger. Derudover er der også tilskudsmuligheder direkte rettet mod idrætsudøverne. Gå selv på jagt i Legatbogen her: https://www.legatbogen.dk/fritid

Kommunal støtte

Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.

Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde tilskud til private lokaler.

Se på din kommunes hjemmeside, hvilke støttemuligheder og puljer din klub kan søge.

Har I spørgsmål eller har brug for sparring, så kontakt DJUs udviklingskonsulent Karina Sørensen, karina@dju.dk / 23102922.